SKH Keuring

 

Doel van de SKH-keuring:

Het doel van SKH-Keuring is dat u als klant ontzorgt wordt. De houtbewerkingsmachines worden door H&M op een aantal voorgeschreven punten gecontroleerd en indien nodig, in overleg met de klant, aangepast waarna de machine wordt voorzien van het SKH-certificatiemerk. Met dit certificatiemerk wordt aangegeven dat de machine op dat moment aan alle, door de Arbo-wetgeving voorgeschreven, veiligheid- en gezondheidseisen voldoet.

 

U kunt er op vertrouwen dat machines die door H&M gekeurd zijn, veilig zijn en voldoen aan de wettelijk eisen.

 

(De regels van de Arbo-wetgeving met betrekking tot arbeidsmiddelen zijn opgesteld op basis van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG. (BRL M/02)).

 

 

Werkwijze:

Een SKH keuring dient een keer per jaar uitgevoerd te worden. Wanneer de keuring is uitgevoerd moet H&M de machine en de keuring registreren en doorgeven aan SKH. Op dat moment wordt bij SKH geregistreerd dat uw machine is gekeurd en veilig is bevonden. 

Wanneer uw certificatie verloopt neemt H&M contact met u op om dit opnieuw uit te voeren. Vaak voeren we dit uit in combinatie met het periodieke onderhoud aan uw machines. 

 

Vakbekwaamheid van onze monteurs:

Onze monteurs worden door SKH getoets op hun kennis en vakbekwaamheid. Daarnaast worden ze op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de voorschriften van SKH en worden ze wanneer nodig bijgeschoold. Onze monteurs worden regelmatig getoetst door SKH zodat ze altijd op de juiste manier de keuringen uit blijven voeren.

 

Jaarlijkse controle H&M:

H&M wordt jaarlijks onaangekondigd gecontroleerd, dit om vast te stellen of we nog aan de eisen van het keurmerk voldoen. Naast de jaarlijkse controle voert SKH per jaar 3 steekproeven uit op de door ons beoordeelde en gekeurde machines. Op deze manier zorgen we er voor dat we een gecertificeerd bedrijf blijven en altijd op het juiste niveau blijven keuren.

 

Wanneer moet er SKH gekeurd worden:

Volgens het Arbobesluit moet een  SKH-keuring jaarlijks uitgevoerd worden, en bij de volgende omstandigheden:

  • Plaatsing nieuwe machine
  • Verplaatsing machine
  • Uitzonderlijke gebeurtenissen met schadelijke gevolgen voor de veiligheid van de machine, zoals natuurverschijnselen, veranderingen/aanpassingen aan de machine, ongevallen met de machine en langdurige buitengebruikstelling van de machine.